zavřít
Vivat Beňovský  - Vivát, Benyovszky!

Vivát, Benyovszky!

Typ:
film
Motto:
přidej motto
Žánr:
historický
Délka:
85 min
Země:
Maďarsko, Československo, 1975
Hodnotil:

87 hlasů

Dobrodružno - historický seriálu o slovenskom rodákovi, dobrodruhovi, cestovateľovi a madagaskarskom kráľovi 18. storočia. Prvá časť Mladý husársky poručík Móric Beňovský opustí bez vedomia svojich veliteľov Viedeň a náhli sa domov do Vrbového, aby obhájil svoje práva pred chamtivými švagrami, ktorí sa svojvoľne zmocnili jeho majetku. Dúfal v podporu šľachticov, ale nájde ju len u mladej zemianskej devy Anny Lentulayovej. Napriek tomu, že Anna je zasnúbená s jeho priateľom Tomášom Omachelom, zahorí k Móricovi láskou a chce s ním odísť. Móric to však odmieta a zúfalá Anna si berie život... Druhá časť Zraneného Beňovského ošetruje dcéra poľského šľachtica - Zuzana Hanská. Vylieči ho, zaľúbi sa do neho a stane sa jeho ženou. Beňovský prežíva šťastné chvíle, ale ťažko chorý strýko ho nástojčivo volá do Krakova. Keď tam príde, strýko už nie je medzi živými a dôstojníci Konfederácie ho žiadajú, aby v ich armáde zaujal jeho plukovnícke miesto. Medzitým Omachel, pod zámienkou, že verbuje dobrovoľníkov do Beňovského pluku, rabuje poľské dediny... Tretia časť Móric Beňovský, švédsky poručík Wyndenblath a strážmajster Cypro sa so stotinou vojakov úskokom dostanú z obliehaného Krakova, aby pre hladujúce obyvateľstvo zadovážili obživu. Úlohu splnia, ale do obliehaného mesta sa už vrátiť nemôžu. Keďže Beňovský nesmierne túži uvidieť svojho prvorodeného syna i manželku, vydajú sa smerom na Spiš, na majetky Han- ských. Cestou znovu stretnú Tomáša Omachela a jeho bandu, ktorú pri získavaní proviantu rozohnali, ale zanedlho i cárskych kozákov, ktorí ich zajmú a ako vojnových zajatcov ich deportujú do Kazane. S pomocou vzbúrených Tatarov ujdú do Petrohradu, odkiaľ chcú na holandskej lodi pokračovať do Anglicka. Tento úmysel im prekazí zradný kapitán, ktorý ich udá polícii. Súd odsúdi Beňovského, Omachela a Wyndenblatha do vyhnanstva na Kamčatku. Strážmajster Cypro, ktorý by sa ako jediný mohol vrátiť domov, presvedčí svojho pána, že ho na ďalekej ceste musí sprevádzať, nakoľko mu ešte neporozprával všetko o jeho najbližších... Štvrta časť Cestou do vyhnanstva sa Móric Beňovský zblíži s ruským kapitánom Baturinom a vyvinie sa medzi nimi silné priateľské puto. Mórica v ťažkých podmienkach vyhnanstva udržuje v aktivite predovšetkým nesmierna túžba vidieť svojho syna, ktorý už má dva roky. Pri nezmyselnom spore Omachela s Wyndenblathom zomiera strážmajster Cypro a Beňovský v ňom stráca posledné spojivo s domovom. Po príchode vyhnaneckej kolóny na Kamčatku upúta Beňovský svojimi spôsobmi a vzdelaním tamojšieho gubernátora, od ktorého dostane ponuku stať sa učiteľom francúzštiny jeho jedinej dcéry. Beňovský súhlasí, využíva však toto výsadné postavenie na plánovanie úteku do Európy.... Piata časť Móric Beňovský usilovne vyučuje francúzštinu gubernátorovu dcéru Afanásiu, pričom musí šikovne, ale najmä galantne, čeliť prejavom jej náklonnosti. S predstaviteľmi miestnej honorácie zvádza šachové súboje, z ktorých získava nemalé finančné prostriedky a vzácne kožušiny, kapitál potrebný na realizáciu tajného zámeru. S pomocou gubernátorovej manželky, ,ktorá v ňom vidí jedinú šancu priblížiť sa ďalekému európskemu svetu získa štatút slobodného občana a zasnúbi sa s gubernátorovou dcérou. Zo získaných prostriedkov podplatí kapitána lode, ktorá zimuje v prístave a vypracuje podrobný plán úteku z Kamčatky. Šiesta časť V čase vrcholiacich príprav Beňovského a jeho druhov na útek z Kamčatky, prichádza do Boľšorecka na nečakanú inšpekciu náčelník tajnej cárskej polície - gróf Čičerin. Čoskoro odhalí Beňovského plán, ale úteku už nedokáže zabrániť. Po dlhej a z hľadiska navigácie priekopníckej plavbe sa utečenci vylodia vo Francúzsku. Beňovský sa v Paríži konečne stretne so svojou ženou Zuzanou a synom Samuelom. Viedenský cisársky dvor Beňovského omilostí, ale Tomáš Omachel zariadi chod vecí tak, aby sa to Móric nedozvedel. Urobí tak z neho človeka bez domova. V tejto situácii prijíma Beňovský návrh francúzskej vlády, aby pre ňu odišiel kolonizovať ostrov Madagaskar. S Omachelom, Wyndenblathom a s niekoľkými priateľmi z kamčatského vyhnanstva sa vydáva na cestu do nových, neznámych končín. Siedma časť Za Móricom prichádza do Paríža jeho manželka Zuzana so synom. Patent o udelení milosti však so sebou nepriniesli. V tom čase ožíva na francúzskom kráľovskom dvore myšlienka skolonizovať ostrov Madagaskar. Omachel sa podujme na túto úlohu nahovoriť Mórica. Podarí sa mu to - Beňovský spolu so svojimi kamčatskými druhmi začne na madagaskarskej pôde budovať osadu Louisbourg. Násilnický čin dvoch členov osady ťažko poruší uzavretú dohodu - hrozí nebezpečenstvo, že madagaskarskí domorodci prekazia Beňovského zámery. Beňovský sa chce dostať z ťažkej situácie a sám previnilcov odvádza k náčelníkovi Hiavimu. Po namáhavej ceste močaristou krajinou dorazí do sídla Hiaviho, ale sám ochorie na ťažkú tropickú chorobu. Móricov príchod oživí starú legendu, podľa ktorej sa vráti potomok posledného vládcu celého ostrova a opäť zjednotí znepriatelené kmene. B eňovský prijíma ponúkanú úlohu zjednotiteľa - tým sa však definitívne postaví proti záujmom Francúzska, ktoré podniká všetky kroky, aby zlikvidovalo neposlušného guvernéra, ktorý sa stal pre Malgašov Veľkým bielym otcom. Beňovský umiera pri obrane slobody Madagaskaru. …zobrazit stručný popis

Mohly by vás také zajímat…