zavřít
Sans arme, ni haine, ni violence  - Sans arme, ni haine, ni violence