zavřít
No mataras... y yo he matado  - No mataras... y yo he matado