zavřít
Ngon na ma dak lin na  - Ngon na ma dak lin na