zavřít
Otoko wa tsurai yo: Torajiro kurenai no hana  - Otoko wa tsurai yo: Torajiro kurenai no hana