zavřít
Ngoh dik da gau fu mo  - Ngoh dik da gau fu mo